والتر لوبک

والتر لوبک

والتر لوبک متولد سال 1960 ، مربی معنوی آمریکایی است. او در "تاکاتا" غربی و "ریکی" سنتی ژاپنی تخصص دارد و از سال 1988 مشغول فعالیت و آموزش است.

کتاب های والتر لوبک

راه پول