لزلی اس گرینبرگ

لزلی اس گرینبرگ

لزلی اس. گرینبرگ متولد 1945 ، یک روانشناس کانادایی و استاد محقق ممتاز بازنشسته در دانشگاه یورک در تورنتو، اونتاریو، کانادا است. وی یکی از پدید آورندگان اصلی رویکرد هیجان‌مدار در حوزه روان‌درمانی فردی و زوجی است و ریاست کلینیک هیجان‌مدار در تورنتو را به عهده دارد. مطالعات عمده وی بیشتر در حوزه همدلی، فرایند روان‌درمانی، اتحادِ درمانی، و نقش هیجان در کارکرد انسان بوده است. دکتر گرینبرگ جایزه محقق ممتاز از انجمن جهانی تحقیقات روان شناختی، و همین‌طور جایزه کارل راجرز و جایزه برای کمک‌های ممتاز حرفه‌ای به تحقیقات کاربردی را از انجمن روان‌شناسی آمریکا دریافت کرده است. او همچنین جایزه حرفه‌ای انجمن روانپزشکی کانادا را به خاطر کمک‌های ممتاز خود به روان‌شناسی دریافت داشته است.

کتاب های لزلی اس گرینبرگ