رضا چایچی

رضا چایچی

رضا چایچی، متولد ۱۳۴۱٫ شاعر و منتقد ادبی است. از او تاکنون این کتاب‌ها منتشر شده است: «بی چتر بی چراغ» (مجموعه شعر)، «روزی به خواب می رویم» (مجموعه شعر)، «بر این تپه‌ی کوچک از صدای هیچ پرنده‌ای خبری نیست» (مجموعه شعر)، «بوی اندام سیب» (مجموعه شعر)، «مه چهره‌هایمان را با خود می برد» (مجموعه شعر)، «باله‌ی ماسه‌ها» (مجموعه شعر)، «سفر قطره» (داستان کودکان)، «بازخوانی اشعار» (نقد ادبی)، «دامی برای صید پاره ابر» (مجموعه‌ی گفت و‌گوها)، «پس مسافر این کشتی شدم» (شعر بلند) و «گزیده‌ی شعر»

کتاب های رضا چایچی

گزینه اشعار رضا چایچی


پس مسافر کشتی شدیم


باله ی ماسه ها