فروغ فرخ زاد

فروغ فرخ زاد

فروغ الزمان فرخ زاد (زادهٔ ۸ دی ۱۳۱۳، تهران — درگذشتهٔ ۲۴ بهمن ۱۳۴۵، تهران)، معروف به فروغ فرخزاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایران است. وی پنج دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه های قابل توجه شعر معاصر فارسی هستند. فروغ فرخزاد در ۳۲ سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشت.

کتاب های فروغ فرخ زاد

In the light of Forough


عصیان تا ایمان


مجموعه اشعار فروغ فرخزاد


کسی که مثل هیچ کس نیست


فروغ فرخزاد


دیوان کامل فروغ فرخزاد


دیوان اشعار فروغ فرخزاد


از نیما تا بعد


گزینه اشعار فروغ فرخزاد


اولین تپش های عاشقانه قلبم


فروغ فرخزاد


گزینه اشعار فروغ فرخزاد


تولدی دیگر


مایکل جردن چه کسی است؟


جادوی جاودانگی


دیوان اشعار فروغ فرخزاد


علی کوچیکه


عاشقانه های فروغ فرخزاد


دیوان اشعار فروغ فرخزاد


مجموعه اشعار فروغ فرخزاد