فروغ فرخ زاد

فروغ فرخ زاد

فروغ الزمان فرخ زاد (زادهٔ ۸ دی ۱۳۱۳، تهران — درگذشتهٔ ۲۴ بهمن ۱۳۴۵، تهران)، معروف به فروغ فرخزاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایران است. وی پنج دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه های قابل توجه شعر معاصر فارسی هستند. فروغ فرخزاد در ۳۲ سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشت.

کتاب های فروغ فرخ زاد

دیوار


In the light of Forough


عصیان


کسی که مثل هیچ کس نیست


فروغ فرخزاد


جادوی جاودانگی


دیوان اشعار فروغ فرخزاد


از نیما تا بعد


گزینه اشعار فروغ فرخزاد


فروغ فرخزاد


عصیان تا ایمان


مجموعه اشعار فروغ فرخزاد


دیوان کامل فروغ فرخزاد


گزینه اشعار فروغ فرخزاد


تولدی دیگر


مایکل جردن چه کسی است؟


دیوان فروغ فرخ زاد


دیوان اشعار فروغ فرخزاد


علی کوچیکه


دیوان فروغ فرخ زاد


مجموعه اشعار فروغ فرخزاد