نوذر اسمعیلی

نوذر اسمعیلی

نوذر اسمعیلی،متولد فروردین ۱۳۵۰،تهران.لیسانس میکروبیولوژی از دانشگاه تهران. ۱ سال طراحی و نقاشی را به طور اکادمیک دنبال کرده و سپس به کار کلاژ انتزاعی به صورت خوداموخته به صورت جدی پرداخته،از حدود سال ۱۳۸۲.دو کتاب داستان بزرگسال خودش را هم تصویرسازی کرده است:morning mirror(آیینه ی صبح)انگلستان۲۰۱۳، یاد باد یاد گردباد۱۳۹۲ تهران.

کتاب های نوذر اسمعیلی

مثل آواز دیدگان


نقش پسر شطرنجی


بودن، شدن، و ادامه…


ماجرای رخسار دوست


وقایع نگاری نگاه