فرانسیس مری هندری

فرانسیس مری هندری

فرانسیس مری هندری متولد 1941 ، نویسنده بریتانیایی داستان های تاریخی کودکان است. او در گلاسکو اسکاتلند به دنیا آمد و تحصیل کرد. او اکنون در نایرن زندگی می کند که بیشتر کتابهایش را آنجا نوشته است. هندری به مدت 23 سال معلم بود و نمایشنامه و پانتومیم می نوشت. او داستانی را به اولین مسابقه نویسندگی BBC ارسال کرد و جایزه اول را کسب کرد. وی متعاقباً 16 کتاب منتشر کرده است که بیشتر آنها داستانهای تاریخی برای بزرگسالان است.

کتاب های فرانسیس مری هندری

چاندرا