آنزیا یزیرسکا

آنزیا یزیرسکا

آنزیا یزیرسکا (Anzia Yezierska) رمان نویس یهودی-آمریکایی متولد ماجی پلوک لهستان بود که در آن زمان بخشی از امپراتوری روسیه بود. وی در دوران کودکی با پدر و مادرش به ایالات متحده مهاجرت کرد و در محله مهاجران در Lower East Side منهتن زندگی می کرد.

کتاب های آنزیا یزیرسکا

قلب های تشنه