زین العابدین موتمن

زین العابدین موتمن

زین‌العابدین مؤتمن (۱۲۹۳–۱۳۸۴) نویسنده، محقق و شاعر معاصر ایرانی است. زین‌العابدین مؤتمن فرزند داود و متخلص به مؤتمن، اصل او از کاشان و نسبش به فتح‌علی‌خان صبا (ملک‌الشعرا) می‌رسد. در تهران به دنیا آمد. پس از تحصیلات متوسطه در کالج البرز، تحصیلات عالی را در دو رشته ادبیات فارسی و زبان انگلیسی ادامه داد. در ۱۳۲۰ به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در دبیرستان البرز به تدریس مشغول شد. زین‌العابدین مؤتمن در شعر فارسی به سعدی و صائب بیش از دیگران توجه داشت.

کتاب های زین العابدین موتمن

آشیانه عقاب