چینستیا ترنکی

چینستیا ترنکی

چینستیا ترنکی (Cinzia Trenchi) یک طبیعت گرد، روزنامه نگار مستقل و عکاس است. او تفسیرهای جدیدی از دستور العمل های سنتی و همچنین موارد دلخواه کلاسیک برای کتاب ها و مجلات در ایتالیا و خارج از کشور ارائه می دهد.

کتاب های چینستیا ترنکی

غذاهای خیابانی