جاناتان سفران فوئر

جاناتان سفران فوئر

جاناتان سفران فوئر، زاده ی 21 فوریه ی 1977، رمان نویسی آمریکایی است.فوئر در واشنگتن دی. سی. به دنیا آمد. او در سال 1995 و در حالی که تازه وارد دانشگاه پریسنتون شده بود، در دوره ای مربوط به مقدمات نویسندگی با تدریس جویس کارول اوتس شرکت کرد. فوئر در سال 1999 در رشته ی فلسفه از دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شد. او مدتی را در دانشکده ی پزشکی ماونت سینای گذراند و پس از آن، به نویسندگی تمام وقت روی آورد.

کتاب های جاناتان سفران فوئر

بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.