هازل بلومکامپ

هازل بلومکامپ

هازل گلدوزی را طراحی می کند ، دستورالعمل ها را می نویسد ، کتاب می نویسد ، تعیین می کند که کیت ها چه چیزی باید داشته باشد ، وب سایت را اداره می کند ... و غیره. هنگامی که همه چیز پر سر و صدا است یا کسی بیمار است ، او نیز به آن مشاغل کمک می کند.

کتاب های هازل بلومکامپ

گلدوزی ماندالا 1