مهری رحمانی

مهری رحمانی

مهری رحمانی شاعر، نویسنده، منتقد و محقق متولد سال 1329 در تهران می باشد. وی در رشته زیست‌شناسی در دانشگاه تهران تحصیل کرده است. نزدیک به سی سال به مطالعه و تحقیق در مورد موضوعاتی که به نوعی به شناخت آدمی کمک می‌کند، اشتغال داشته است نظیر هنر، ادبیات، فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، زبان شناسی و به ویژه روان شناسی. آشنایی با ساختار جسم انسان و تحقیق و مطالعه در مورد روان و تراوشات روح او سبب گردیده که محورکارهای مهری رحمانی را(اعم از نقد شعر و رمان) دانش روانشناسی تشکیل دهد.

کتاب های مهری رحمانی

بگذار مادر بخوابد