آن کرونهیمر

آن کرونهیمر

تصویرگر مستقر در لندن آن کرونهیمر (ANN KRONHEIMER) در زمینه انتشار کودکان، کتاب های تصویری و داستان، خوانندگان اولیه و کتاب های آموزشی برای نوزادان تا بزرگسالان تخصص دارد. او از قلم و جوهر آغشته، گاهی با واش و گاهی فقط خط استفاده می کند، سبک سنتی را با تصاویر مدرن ترکیب می کند.

کتاب های آن کرونهیمر

رنگ آمیزی خوش مزه