دیوید مارکی

دیوید مارکی

ال. دیوید مارکی، فارغ التحصیل ارشد آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده، فرماندهی زیردریایی هسته ای و حمله سریع USS Santa Fe را از سال 1999 تا 2001 بر عهده داشت و آن را از زیردریایی با بدترین عملکرد در ناوگان خود به بهترین تبدیل کرد.

کتاب های دیوید مارکی