دنیل کویل

دنیل کویل

دنیل کویل نویسنده ی کتاب های پرفروش نیویورک تایمز برای کتاب های استعدادیابی ، کتاب کوچک استعداد ، مسابقه مخفی (با نویسندگی تایلر همیلتون) ، هاردبال: یک فصل در پروژه ها و کتاب های دیگر است.

کتاب های دنیل کویل

کد فکری


کتاب کوچک نبوغ