سید علی نجات

سید علی نجات

سیدعلی نجات متولد سال 1366، پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش‌آموخته مطالعات منطقه‌ای، گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا از دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد. حوزه مطالعاتی آقای نجات مسائل خاورمیانه و جریان‌های اسلامی است.
نامبرده کتب و مقالاتی به فارسی و عربی در مجلات معتبر داخلی و بين‌المللی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف کتاب "کالبدشکافی داعش از ظهور تا افول"، (انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۹۶)؛ "نوسلفی گری در سوريه"، (انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۶)؛ "بحران سوريه و بازيگران منطقه‌ای"، (انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۹۶)؛ "کالبدشکافی داعش؛ ماهیت، ساختار تشکیلاتی، راهبردها و پیامدها"، (انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۹۴)؛ "جنگ ۸ روزه غزه و جمهوری اسلامی ایران" (انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی، در نوبت چاپ)؛‌ تألیف مقاله "اللوبي الصهیوني وسیاسه أمیرکا تجاه إیران" (لبنان: فصلیة شوون الأوسط، ربیع – صیف ۲۰۱۶، العدد ۱۵۳).

کتاب های سید علی نجات

کالبد شکافی داعش