علی عبداله خانی

علی عبداله خانی

علی عبداله خانی متولد سال 1343، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی امنیت ملی, ایران, ادراک تهدید, ارزیابی تهدید امنیتی شده و ... می باشد.

کتاب های علی عبداله خانی