دوان آر کلاریچ

دوان آر کلاریچ

دوان آر کلاریچ (Duane Ramsdell "Dewey" Clarridge (16) آوریل 1932 - 9 آوریل 2016) افسر ارشد عملیات آمریکا برای آژانس اطلاعات مرکزی (CIA) و بیش از 30 سال ناظر بود. کلارریچ از سال 1981 تا 1987 رئیس بخش آمریکای لاتین و از شخصیت های مهم در امور ایران و کنترا بود.

کتاب های دوان آر کلاریچ

زندگی من در سیا