نلسون ماندلا

نلسون ماندلا

نلسون ماندلا، زاده ی 18 جولای 1918 و درگذشته ی 5 دسامبر 2013، نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخاباتی دموکراتیک و عمومی برگزیده شد. او پیش از رسیدن به این مقام، از فعالان برجسته ی مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره ی ملی آفریقا بود. ماندلا به خاطر فعالیت هایش، محاکمه و زندانی شد. او همواره پایبند به عدم استفاده از خشونت برای رسیدن به هدف بود. ماندلا در زمان دستگیری، در سال 1962، عضو برجسته ی کمیته ی مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی بود و فقط پس از درگذشت او بود که حزب کمونیست به صورت همزمان با کنگره ی ملی آفریقا، این حقیقت تاریخی را اعلام کردند. ماندلا در طول 27 سال زندان، که بیشتر آن در سلولی در جزیره ی روبن سپری شد، به مشهورترین چهره ی مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی تبدیل شد. او پس از آزادی از زندان در سال 1990، سیاست صلح طلبی را در پیش گرفت، و این امر منجر به تسهیل انتقال آفریقای جنوبی به سمت دموکراسی گردید.

کتاب های نلسون ماندلا