جاوید قربان اوغلی

جاوید قربان اوغلی

جاوید قربان اوغلی متولد سال 1333، از کارشناسان با سابقه وزارت امورخارجه ایران است که در کارنامه خود مدیرکلی آفریقای این وزارت خارجه و سفیر ایران در آفریقای جنوبی را نیز دارد.

کتاب های جاوید قربان اوغلی

ماندلا مبارز بی کینه