جیمز میجلی

جیمز میجلی

جیمز میجلی استاد خدمات اجتماعی عمومی هری و ریوا اسپشت و رئیس برجسته دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است. وی که اصالتاً اهل آفریقای جنوبی است، در دانشگاه کیپ تاون و دانشکده اقتصاد لندن تحصیل کرد و در هر دو دانشگاه انتصابات دانشگاهی را قبل از انتقال به ایالات متحده در سال 1985 انجام داد و در آنجا به عنوان رئیس دانشکده مددکاری اجتماعی و معاون دبیر دانشگاه تحقیق در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا بوده است. وی انتصاب را به عنوان استاد Specht و رئیس دانشکده رفاه اجتماعی برکلی در سال 1997 پذیرفت.

کتاب های جیمز میجلی

توسعه اجتماعی