داگلاس کروگر

داگلاس کروگر

داگلاس کروگر یک مشاور بازرگانی، نویسنده و سخنران حرفه ای است و تنها فردی در آفریقا است که 5 بار موفق به کسب رکورد در مسابقات سخنرانی عمومی در آفریقای جنوبی شده است. او زندگی خود را با ارائه سخنرانی هایی برای مخاطبان آفریقای جنوبی و سراسر دنیا تأمین می کند.

کتاب های داگلاس کروگر