ارول ای هریس

ارول ای هریس

ارول ای هریس Errol Eustace Harris (19 فوریه 1908 - 21 ژوئن 2009)، که گاه به عنوان E. E. Harris از آن یاد می شود، یک فیلسوف معاصر آفریقای جنوبی بود. کار وی متمرکز بر ایجاد یک گزارش منظم و منسجم از منطق، متافیزیک و معرفت شناسی است که در درک معاصر جهان ضمنی است. هریس اظهار داشت كه، همراه با علم تجربی، سنت فلسفی غربی، در تعهد خود به ایده آل عقل، منابع لازم را برای تحقق این هدف در بر می گیرد. او صدمین سالگرد تولد خود را در سال 2008 جشن گرفت.

کتاب های ارول ای هریس