مسعود جلالی مقدم

مسعود جلالی مقدم

مسعود جلالي مقدم در سال ۱۳۳۰ در تهران متولد شد. گرچه تحصيلات متوسطه را در رشته رياضي به پايان برده بود، اما مجذوب مباحث دين پژوهي شد ودر رشته فلسفه و اديان و عرفان از دانشگاه تهران دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد را گذراند. او دكتراي خود را نيز در دو رشته يكي در رشته اديان و عرفان تطبيقي از دانشگاه تهران و معارف اسلامي از دانشگاه آزاد اسلامي گرفت.

کتاب های مسعود جلالی مقدم

سه گام کیهانی