لوری نلسون اسپیلمن

لوری نلسون اسپیلمن

لوری نلسون اسپیلمن (متولد 30 آوریل 1961 در لانسینگ ، میشیگان) نویسنده آمریکایی است ، بیشتر به دلیل بهترین فروشنده The Life List
(لیست زندگی) که در ژوئیه 2013 توسط Bantam Books / Random House منتشر شد و در 30 کشور به 27 زبان ترجمه شد، شهرت دارد. از دسامبر 2018 دو کتاب دیگر از او منتشر شد - بخشش شیرین (Plume ، 2015) و Quote Me (نام موقت ، 2018).

کتاب های لوری نلسون اسپیلمن

فهرست آرزوها