گای فینلی

گای فینلی

گای فینلی متولد 22 فوریه 1949 ، نویسنده ، فیلسوف ، معلم معنوی و ترانه سرا و موسیقی دان حرفه ای است.

کتاب های گای فینلی

شهامت رها بودن