جوئن ناکاموری

جوئن ناکاموری

جوئن ناکاموری در ژاپن زندگی می کند. او در مجله های برتر زنان می نویسد و همچنین چندین کتاب از جمله پیام های فرشتگان را منتشر کرده است.

کتاب های جوئن ناکاموری

پیام های فرشتگان