ماری کاندو

ماری کاندو

ماری کاندو، زاده ی سال 1985، مشاور و نویسنده ای ژاپنی است. او پنج سال به عنوان خدمتکار در معبد شینتو فعالیت کرد و در نوزده سالگی، کسب و کار خود در زمینه ی مشاوره ی نظم و ساختاردهی را راه انداخت. کاندو چهار کتاب درباره ی نظم نوشته که این آثار در مجموع به فروشی چندمیلیون نسخه ای دست یافته اند و به زبان های مختلفی همچون چینی، فرانسوی، آلمانی و انگلیسی ترجمه شده اند. او در سال 2015 در فهرست صد فرد تأثیرگذار جهان به انتخاب تایمز قرار گرفت.

کتاب های ماری کاندو

جادوی نظم


لذت کار کردن


بیشتر بخوانید

آفتاب بی غروب ادبیات ژاپن: از هایکو تا موراکامی

ادبیات این سرزمین بسیار وسیع، نمایانگر وجوه مختلفی از زندگی مردم ژاپن، ابزاری برای قدردانی از سنت ها و همدلی آن ها با طبیعت است