جوئل مری تاچ

جوئل مری تاچ

جوئل مری تاچ زاده ی 7 اوت 1913 و درگذشته ی 13 مارس 1992 ، نویسنده ی آمریکایی بود. او تعدادی از مشهورترین رهبران مذهبی را بدون درخواست اعتبار یا به رسمیت شناختن آموزش داد. وزیران ، خاخام ها و کاردینال ها معنای عمیق آیین های خود را از او آموخته اند.

کتاب های جوئل مری تاچ