مارک بوث

مارک بوث

من در کمبریج ، انگلیس بزرگ شدم و در مدرسه ایپسویچ و کالج اوریل، آکسفورد تحصیل کردم و در آنجا فلسفه و الهیات را خواندم. بعد از دانشگاه چندین سال مشغول  رانندگی، و آموزش انگلیسی در ایتالیا شدم. در سال 1993 به لندن نقل مکان کردم و در Waterstones کار کردم ، فروشگاه های زنجیره ای کتاب که سپس توسط تیم Waterstone راه اندازی شد. من واحد انتشارات را بنیان نهادم، لیستی را تحت عنوان Firethorn Press اجرا کردم، که از جمله چندین عنوان مذهبی و فلسفی، از جمله عهد زنده، نوشته های اساسی مسیحیت از زمان کتاب مقدس، که من با M Basil Pennington و Alan ویرایش کردم جونز، داستانهای کوتاه مسیحی - گلچینی که من در آن در مقدمه ای درباره داستانهای فاخر کمک کردم - منطق بازدارندگی آنتونی کنی و آیا اینها کلمات عیسی است؟ توسط یان ویلسون.

کتاب های مارک بوث

تاریخ مقدس