کریستوفر ایلسبی

کریستوفر ایلسبی

کریستوفر ایلسبی مورخ نظامی است که متخصص جوایز و مدال های نظامی است. او تعدادی کتاب تألیف کرده است، از جمله SS: Roll of Infamy، Waffen-SS: The Unpublished Photographs و Waffen-SS: Black Guard Hitler at War. وی در حال حاضر در شرق انگلیس زندگی می کند.

کتاب های کریستوفر ایلسبی

رایش سوم 1