معصومه رامهرمزی

معصومه رامهرمزی

معصومه رامهرمزی (متولد 1965) نویسنده، محقق، مددکار اجتماعی و انسان دوست ایرانی است. وی به خاطر نجات جان سربازان ایرانی در جنگ ایران و عراق مشهور شده است. رامهرمزی در سال 1989 به دانشگاه شهید چمران رفت و لیسانس گرفت. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دریافت کرد. 

کتاب های معصومه رامهرمزی

من میترا نیستم