یوزف ویزهوفر

یوزف ویزهوفر

یوزف ویزه‌هوفر (Josef Wiesehöfer) پژوهشگر و استاد تاریخ باستان در دانشگاه کیل است. او در زمینهٔ تاریخ ایران قبل از اسلام و تاریخ اشکانیان و شیوهٔ ارتباط روم و یونان با خاور نزدیک باستان شناخته‌شده است و پژوهش‌هایی در این زمینه دارد.

کتاب های یوزف ویزهوفر

ایران باستان