بئاتریس میلتر

بئاتریس میلتر

بئاتریس میلتر (Béatrice Millêtre) (متولد 1965 در پاریس) دکترای روانشناسی دارد. او درمانهای رفتاری و شناختی را انجام می دهد. وی که در علوم اعصاب در École normale supérieure آموزش دیده بود، در اولین دوره های آموزش علوم شناختی در فرانسه شرکت کرد.

کتاب های بئاتریس میلتر