کاترین مرشی

کاترین مرشی

کاترین مرشی روانشناس بالینی، روان درمانگر کودک است. او دو بچه دارد. او پس از مدتها کار در مجله Psychologies و مجلات مختلف زنان و والدین ، ​​در حال حاضر رئیس خدمات روانپزشکی مجله Parents است.

کتاب های کاترین مرشی

تقویت هوش و حواس کودک