جان برنباوم

جان برنباوم

جان برنباوم متولد 1974 ، روزنامه نگار فرانسوی است. او کار خود را در سال 1997 در France Culture ، آغاز کرد. در سال 1999 ، وی به لوموند پیوست. در سال 2009 ، وی به عنوان مدیر در زمینه داستان های واقعی و علوم انسانی در Monde des livres مشغول به کار شد. بین سالهای 2009 و 2011 ، او در Pop 'Philosophie از مجله موند داستان نویسی می کرد و در سال 2011 ، مدیر Monde des livres شد و تا سال 2016 در این سمت ماند.


کتاب های جان برنباوم

ژاک دریدا