کارل ان مورو

کارل ان مورو

كارل ان مورو معلم کلاس های 2 - 8 در مدارس ابتدایی کاتولیک است. او همچنین یک روزنامه نگار برنده جایزه بوده است ، و از موضوعات متنوعی گزارش تهیه می کند. وی چندین کتاب از جمله آرامش درماني که توسط ابی پرس منتشر شده است ، تألیف کرده است.او در یونیون کنتاکی زندگی می کند.

کتاب های کارل ان مورو

پیر اگر گشتی خردمندی رواست


آرامش درمانی