عادل پیغامی

عادل پیغامی

دکتر عادل پیغامی در سال ۱۳۵۲، در تهران متولد شد. پس از طی دوران تحصیلات متوسطه، در سال ۱۳۷۱ وارد دانشگاه امام صادق(علیه السلام) شده و همزمان با دروس دانشگاهی، دروس حوزوی را نیز فراگرفت. از اساتید برجسته و بنام حوزوی ایشان می توان حضرات آیات مهدوی کنی، هاشمی تبریزی، مجتهدزاده، باقری کنی و سعادت مصطفوی را نام برد.
وی دارای کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی و دکترای علوم اقتصادی است و همچنین علاوه بر عضویت هیات علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، در سوابق خود معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، مدیر کل دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، عضو کمیته برنامه ریزی علمی و تدوین رسالت دانشگاه بوده است.
او همچنین مقاله «تئوری آنتروپی و کاربرد آن در اقتصاد توسعه» را به کنفرانس تورینو در سپتامبر ۲۰۰۵ ارائه داده و مدیریت پروژه راه اندازی فناوری آموزش از راه دور در دانشگاه و برگزاری یکدوره بین المللی پنج جانبه بین بانک توسعه اسلامی، دانشگاه لافبرو لندن، موسسه آموزش عالی مارکفیلد لندن، دانشگاه بین المللی اسلام آباد و دانشگاه امام صادق(علیه السلام) با موضوع «بانکداری و مالیه اسلامی پیشرفته» را برعهده داشته است.

کتاب های عادل پیغامی