امیرحسین فطانت

امیرحسین فطانت

امیرحسین فطانت مترجم ایرانی مقیم کلمبیا است. او در شیراز به دنیا آمد. در دبیرستان کمال نارمک درس می‌خواند و بعداً برای تحصیل در فوق لیسانس عمران به دانشگاه پهلوی شیراز رفت. ترجمه گزارش یک آدم‌ربایی و خاطرات روسپیان سودازده من هر دو از گابریل گارسیا مارکز از کارهای او هستند.

کتاب های امیرحسین فطانت

گزارش یک آدم ربایی


یک فنجان چای بی موقع