قباد فخیمی

قباد فخیمی

مهندس قباد فخیمی در سال 1312 شمسی در شهرستان همدان متولد و همه دوران تحصیلی را در آبادان سپری نمود. او در سال 1330 وارد آموزشگاه فنی نفت و صنعت نفت ایران گردید. در مدت سی سال دوران تحولات ملی شدن نفت تا مقطع انقلاب اسلامی، 15 سال را در پالایشگاه آبادان و پس از آن در مدیریت‌های امور بین‌المللی، پالایش و پخش و فروش داخلی در شرکت ملی نفت در تهران خدمت نمود. او یکی از پایه گذاران فعالیت‌های بین المللی صنعت نفت ایران به شمار می‌رود و تنها عضو عالیرتبه شرکت نفت است که قبل و بعد از انقلاب 1357 در هیئت مدیره شرکت ملی نفت خدمت نموده است. 

کتاب های قباد فخیمی

سی سال نفت ایران