ژرژ لابیکا

ژرژ لابیکا

ژرژ لابيكا زاده ی 27 دسامبر 1930 در تولون و درگذشته ی 12 فوریه 2009 ، فیلسوف فرانسوی ، استاد برجسته دانشگاه ها (پاریس-ایکس نانتر) ، مدیر پژوهشی افتخاری مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS) و استاد افتخاری دانشگاه پکن است.

کتاب های ژرژ لابیکا

روبسپیر