مایکل واتکینز

مایکل واتکینز

مایکل واتکینز نویسنده آمریکایی و متخصص برجسته در زمینه تسریع انتقال است. او نویسنده کتاب 90 روز اول: استراتژیهای موفقیت حیاتی برای رهبران جدید در همه سطوح و حرکت بعدی شماست: راهنمای رهبر برای موفقیت در مسیرهای اصلی شغلی. دکتر واتکینز استاد دانشکده دولتی کندی در دانشگاه هاروارد، دانشکده بازرگانی هاروارد و INSEAD در فرانسه بوده است. وی استاد رهبری و تغییر سازمانی در انستیتوی بین المللی توسعه مدیریت در سوئیس است. او به چندین مقاله در Harvard Business Review کمک کرده است.

کتاب های مایکل واتکینز