سارا بالو

سارا بالو

سارا بالو متولد سال 1365 ، شاعر و ترانه سرای معاصر ایرانی می باشد.

کتاب های سارا بالو

طنین ترانه