یغما گلرویی

یغما گلرویی

یغما گلرویی ترانه سرا، شاعر، نویسنده و مترجم ایرانی است. کارهایی از جمله: خسته شدم، رویایی دارم، ستاره، ضیافت، کوچه ملی از آثار اوست.یغما گلرویی شاعر، ترانه سرا، نویسنده، عکاس ایرانی در ساعت پنج بامداد روز ششم مرداد ۱۳۵۴ در بیمارستان «مهر» «شهرستان ارومیه» متولد شد. مادرش «نسرین آقاخانی»، پدرش «هوشنگ گلرویی» و خواهری بزرگتر از خود به نام «یلدا» داشت.او در اوایل دههٔ هفتاد، با «غزاله علیزاده» آشنا شد و به سفارش او به دفتر نشریه آدینه رفت وآمد پیدا کرد و توانست با نویسندگانی چون «فرج سرکوهی»، «مسعود بهنود»، «عمران صلاحی»، «محمدمختاری»، «حمید مصدق»، «علی باباچاهی»، «ناصر تقوایی» دیدار کند. دیدار با احمد شاملو در سال ۱۳۷۳ باعث علاقهٔ او به ادامه دادن راه شعر شد. در اردیبهشت سال ۱۳۷۷ نخستین مجموعه شعر خود را با عنوان «گفتم: بمان! نماند…» توسط موسسه فرهنگی هنری دارینوش منتشر کرد و بعد از آن حدود سی عنوان کتاب از او در زمینه های شعر، ترانه، ترجمه، فیلم نامه بازسرایی متون منتشر شده است.برخی کتاب های ترجمه شده توسط وی از قرار ذیل استجهان در بوسه های ما زاده می شود، اشعار شاعران جهانفرشته ای در کنار توست!، شعرهای مارگوت بیکل، با همکاری ندا زندیهدو فنجون قهوه، دو نخ سیگار، شل سیلور استاینباران یعنی: تو بر می گردی!، نزار قبانینه! نمی خواهم ببینمش…، فدریکو گارسیا لورکاآوازهای کولی، فدریکو گارسیا لورکاتمام کودکان جهان شاعرند!، اشعار شاعران جهاننامه به کودکی که هرگز زاده نشد، اوریانا فالاچییک مرد، اوریانا فالاچیبه سلامتی برادرم هیچ کس!، چارلز بوکوفسکیماهی مست، اورهان ولیزوزه، آلن گینزبرگ، با همکاری حسن علیشیریچشمان تو قاتل منند، مختوم قلی فراغیدیوارها سخن نمی گویند، احمد کایا، با همکاری آیدین آقاخانیجنس ضعیف، اوریانا فالاچیخدا در لباس کارگری، کارل سندبرگ

کتاب های یغما گلرویی

باران برای تو می بارد


جنس ضعیف


چشمان تو قاتل منند


نه! نمی خواهم ببینمش!


ماهی مست


من رویایی دارم


دیوارها سخن نمی گویند


تصور کن


یک مرد


تمام کودکان جهان شاعرند


مگر تو با ما بودی!؟


پرنده بی پرنده


گفتم بمان! نماند...


باران یعنی


قشنگ روزگار من