دانیل وارن اسمیت

دانیل وارن اسمیت

دانیل دبلیو (Daniel W. Smith) اسمیت استاد فلسفه در دانشگاه پوردو و یکی از برجسته ترین مفسران جهان در مورد دلوز است. او ترجمه آثار خود، ویرایش مجموعه ها و نوشتن مقالات متعدد در مورد دلوز رانجام داده است.

کتاب های دانیل وارن اسمیت

فلسفه دلوز