کیانوش خان محمدی

کیانوش خان محمدی

کیانوش خان محمدی متولد 1364 در بیجار گروس کردستان ، دارای مدرک کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشکده هنر-معماری تهران می باشد. او تاکنون چند کتاب شعر منتشر کرده است.

کتاب های کیانوش خان محمدی

10:10:30