سیدمحمد حسن مومنی

سیدمحمد حسن مومنی

سید محمد حسن مومنی متولد سال 1348، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی شعر فارسی قرن 14, شعر مذهبی فارسی قرن 14, استیفاا منافع, اقتصاد جهانی, امامت, انفساخ عقد, بطلان عقد, تجارت بین الملل, ... می باشد.

کتاب های سیدمحمد حسن مومنی

برای ام ابیها