محسن عباسی ولدی

محسن عباسی ولدی

محسن عباسی ولدی متولد سال 1355 در تهران می باشد. وی دارای دیپلم ریاضی و تحصیلات حوزوی در سطح ۳؛ کارشناسی ارشد فقه و اصول می باشد. از وی کتاب های متعدد شامل کتاب های ذیل چاپ شده است:

۱. بگو یا امام رضا؛ انتشارات ائمه(ع)؛ ۱۳۸۱.
۲. شقایق؛ انتشارات بوستان کتاب(دفتر تبلیغات حوزة علمیة قم)؛ ۱۳۸۲.
۳. گلی گم کرده ام؛ انتشارات بوستان کتاب؛ ۱۳۸۲.
۴. نقطه سر خط؛ انتشارات بوستان کتاب؛ ۱۳۸۳.
۵. ردپایی آشنا؛ نشر شاهد؛ ۱۳۸۵.
۶. دیروز، امروز، فردا؛ انتشارات بوستان کتاب؛ ۱۳۸۵.
۷. بهانه بودن(دل نوشته هایی به رنگ انتظار)؛ انتشارات جامعه الزهراء(س)، زمستان۱۳۹۱.
۸. امام نامه(گذری در کوچه پس کوچه های جامعه کبیره)، انتشارات جامعه الزهراء(س)، بهار۱۳۹۲.
۹. قصه من و خدا(قصه واژه هایی که بوی ابوحمزه گرفتند)، انتشارات جامعه الزهراء(س)، بهار۱۳۹۲.
۱۰. بگو چگونه دل از حسین کندی؟(حکایت مظلوم مقتدر)، انتشارات جامعه الزهراء(س)، پاییز۱۳۹۲.
۱۱. رد نگاهت راه آسمان (دل نوشته های کربلایی)، انتشارات جامعه الزهراء(س)، پاییز۱۳۹۲.
۱۲. علی، اصغر نبود، انتشارات جامعه الزهراء(س)، پاییز ۱۳۹۲.
۱۳. واژه های خیس (قصه ناتمام مادر)، انتشارات جامعه الزهراء(س)، زمستان۱۳۹۲.
۱۴. منبع نور بهشت، خنده تو فاطمه (نمی از یَم عظمت زهرا س)، انتشارات جامعه الزهرا انتشارات جامعه الزهراء(س)، بهار ۱۳۹۳.
۱۵. روضه عقل، فرهنگ جنون، انتشارات جامعه الزهراء(س) ، بهار۱۳۹۳.

کتاب های محسن عباسی ولدی

من دیگر ما (7جلدی)


ایران جوان بمان


نیمه دیگرم (کتاب اول)


آسمانی نشان آسمانی بمان


فانوس دانایی


بازی بازوی تربیت


شکتاب


نیمه دیگرم (2 جلدی)


تا ساحل آرامش


من دیگر ما


نیمه دیگرم


روش شناسی