آندراش بالینت کواچ

آندراش بالینت کواچ

آندراش بالینت کواچ متولد 13 فوریه 1959 ، استاد مطالعات فیلم در دانشگاه ELTE بوداپست است. او کتاب هایی در زمینه ی سینمای هنری مدرن اروپا منتشر کرده است؛ از جمله کتاب "اکران مدرنیسم".

کتاب های آندراش بالینت کواچ

اکران مدرنیسم