حامد ابراهیم پور

حامد ابراهیم پور

حامد ابراهیم‌پور زاده ۲۴ آبان ۱۳۵۸ در تهران ، شاعر و نویسنده ایرانی است. 

کتاب های حامد ابراهیم پور

آقای هیچ کس


اعترافات


پری سامورائی